Lokalizacja

LOKALIZACJA

Doskonała lokalizacja gabinetu blisko drogi krajowej nr 1 – obecnie 91, będąca częścią drogi międzynarodowej E75, biegnącej z południa na północ od Cieszyna, Katowic poprzez Łódź, Włocławek, Toruń do Gdańska, a w odległych o 11 km na północ Krośniewicach, krzyżuje się z drogą krajową nr 2 – obecnie 92 (E30) relacji Świecko – Poznań – Kutno – Warszawa – Terespol. W pobliżu przebiegają także dwie główne autostrady A1 i A2, których skrzyżowanie zlokalizowane jest w odległości około 50 km w kierunku południowo wschodnim w Strykowie, stwarza to szybkie dotarcie pacjentom na umówioną wizytę do gabinetu.